โครงการสร้างโอกาสเชิงสังคม และสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ

05 March 2024

(4 มีนาคม 2567) นายจิรัซย์ เหรียญชัยวานิช ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์และงานสนับสนุนองค์กร เป็นผู้แทนผู้บริหาร GGC มอบเงินสนับสนุนให้กับผู้พิการ ที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการสร้างโอกาสเชิงสังคมและสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ เพื่อสนับสนุนผู้พิการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้ผู้พิการ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ อย่างเป็นรูปธรรม และเห็นศักยภาพในตนเองว่าสามารถเลี้ยงตนเองได้ โดยมีนายอนุศักดิ์ นิจรัญ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ

ปี 2566 หน่วยงาน G-HC-HR และ G-CC-BS ได้ร่วมกับผู้นำชุมชนและเทศบาลตำบลบ้านฉาง จ.ระยอง คัดเลือกผู้พิการเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีผู้พิการที่ได้ผ่านการพิจารณา จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีความบกพร่องพิการ ประเภทที่ 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย จำนวน 1 ท่าน ประเภทที่ 3 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย และประเภทที่ 5 ทางสติปัญญา จำนวน 1 ท่าน และประเภทที่ 1 ทางการเห็น และประเภทที่ 5 ทางสติปัญญา จำนวน 1 ท่าน

GGC เชื่อว่า … “ การให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการให้โอกาส ที่จะเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ”