จิตอาสา GGC พาน้องอิ่มท้อง ในโครงการ “แด่น้องผู้มีความหวังครั้งที่ 31”

25 March 2024

(23 – 24 มีนาคม 2567) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ร่วมกับ GC Group หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และกองทุนเพื่อเพื่อน สานต่อ “โครงการแด่น้องผู้มีความหวังปีที่ 31 ประจำปี 2567” เพื่อสร้างฝันให้กับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสกว่า 1,000 คน จากทั่วประเทศ ในการร่วมกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจจากสังคม เปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชนด้อยโอกาสได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตลอดจนเรียนรู้ถึงปัญหาระหว่างเพื่อนมนุษย์ ให้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีผู้บริหารและพนักงาน GGC ร่วมเป็นจิตอาสา และสนับสนุนซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม ร่วมสร้างคุณค่า แบ่งปันรอยยิ้ม และดูแลน้องๆ ในโครงการดังกล่าว ณ หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี