MD GGC ต้อนรับ CEO และ PSD เยี่ยมชมโรงงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

20 May 2024

(15 พฤษภาคม 2567) นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับ นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ นายทศพร บุณยพิพัฒน์ ผู้จัดการใหญ่ (PSD) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เยี่ยมชมโรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 1 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานและภาพรวมธุรกิจของ GGC ในฐานะ Green Flagship ของกลุ่ม GC พร้อมให้กำลังใจผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติงาน ณ โรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 1 จังหวัดระยอง