GGC ร่วมกับ GC Group สวัสดีปีใหม่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

19 January 2022

คุณกัมพล ชัยกิจโกสีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการที่เป็นเลิศ และคุณทศพร เพียรชอบ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานปฏิบัติการ เป็นผู้แทนบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งผู้บริหาร GC Group เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ คุณชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง และเข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ คุณปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คุณกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วน จังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสปีใหม่ ปี 2565