GGC จับมือวิสาหกิจชุมชน ดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

28 January 2022

คุณปานรดา วงศ์สุวรรณ รักษาการผู้จัดการส่วนหน่วยงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2565 จัดโดยเกษตรอำเภอ เมืองระยอง เพื่อร่วมนำเสนอโครงการด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมของบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินร่วมกับวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพเกาะกก ณ ชุมชนเกาะกก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมี คุณอานนท์ วงศ์แย้ม ปลัดอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานในพิธี