GGC สวัสดีปีใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

28 January 2022

คุณทศพร เพียรชอบ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานปฏิบัติการ เป็นผู้แทนผู้บริหาร บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ คุณสมพงษ์ ชลวิริยะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก เนื่องในโอกาสปีใหม่ ปี 2565 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี