งานประเพณีบุญข้าวหลาม ประจำปี 2565

19 March 2022

เมื่อวันที่ 3 – 19 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา หน่วยงาน G-CC-SB ได้ร่วมงานประเพณีบุญข้าวหลามประจำปี 2565 ของชุมชน ซึ่งจัดโดยชุมชนหนองแฟบ ชุมชนวัดชากลูกหญ้า ชุมชนชากลูกหญ้า ชุมชนมาบชลูด ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง ชุมชนพยูน และชุมชนหนองน้ำเย็น จังหวัดระยอง ประเพณีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยบริษัทฯยังได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีอีกด้วย