ได้รับการประเมิณในระดับ A- ด้าน Climate Carbon Disclosure Project

Highlight Awards

ได้รับการประเมิณในระดับ A- ด้าน Climate Carbon Disclosure Project

โดย Bureau Veritas ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดด้านกลไกการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของคาร์บอน
UN Global Compact

Highlight Awards

UN Global Compact

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจาก UN Global Compact โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nation : UN) เป็น 1 ใน 37 องค์กรธุรกิจยั่งยืนระดับโลก และ 1 ใน 2 องค์กรชั้นนำของไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับสูงสุด (LEAD) 2 ปีซ้อน จากความมุ่งมั่นในการดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง มุ่งขยายผลไปยังห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย SDGs ของโลก
Awarded as 2014 Thailand Oleochemical Company of the Year by Frost & Sullivan

Highlight Awards

Awarded as 2014 Thailand Oleochemical Company of the Year by Frost & Sullivan

Outstanding Award for Safety, Occupational Health and Environment From the Ministry of Labor and Social Welfare 2014

Highlight Awards

Outstanding Award for Safety, Occupational Health and Environment From the Ministry of Labor and Social Welfare 2014

Awarded as 2015 Thailand Oleochemical Company of the Year by Frost & Sullivan

Awarded as 2015 Thailand Oleochemical Company of the Year by Frost & Sullivan

Awarded as 2014 Thailand Oleochemical Company of the Year by Frost & Sullivan

Awarded as 2014 Thailand Oleochemical Company of the Year by Frost & Sullivan

Outstanding Award for Safety, Occupational Health and Environment From the Ministry of Labor and Social Welfare 2014

Outstanding Award for Safety, Occupational Health and Environment From the Ministry of Labor and Social Welfare 2014

The Environmental Good Governance Awards 2014

The Environmental Good Governance Awards 2014

Zero Accident Award 2014

Zero Accident Award 2014

Awarded as 2013 Thailand Oleochemical Company of the Year by Frost & Sullivan

Awarded as 2013 Thailand Oleochemical Company of the Year by Frost & Sullivan