ดั่งเดือนดับ อาทิตย์สิ้น แผ่นดินหมอง
เมื่อแสงทอง ปกเกศไทย มลายสูญ
ยินแต่เสียง ราษฎร์ร่ำไห้ ใจอาดูร
ทวีคูณ พูนความโศก วิโยคหทัย

 

แต่ความหวัง ยังสถิต ทุกสถาน
พระปณิธาน ยังคงอยู่ คู่สมัย
ไทยยังจด จารึกพ่อ ในหัวใจ
เดินตามรอย พระทรงชัย ไม่ร้างลา

 

ขอเสด็จ ประทับสรวง เสวยสวรรค์
ทอดพระเนตร แผ่นดินธรรม ทั่วทิศา
ทรงคุ้มเกล้า สยามเย็น เช่นเป็นมา
พระราชา สถิตใน ดวงใจนิรันดร์

 

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC