GGC ร่วม "ปั่นฉลองพ่อครองราชย์ครบ 70 ปี" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
09 June 2016

GGC ร่วม "ปั่นฉลองพ่อครองราชย์ครบ 70 ปี" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

GGC จัดกิจกรรมรับ "วันสิ่งแวดล้อมโลก" นำพนักงานปลูกสวนแนวตั้ง ผสานพลังภูมิปัญญาชาวบ้าน สืบสานงาน CSR
02 June 2016

GGC จัดกิจกรรมรับ "วันสิ่งแวดล้อมโลก" นำพนักงานปลูกสวนแนวตั้ง ผสานพลังภูมิปัญญาชาวบ้าน สืบสานงาน CSR

GGC ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายสังฆทานหนังสือธรรมะ ให้ความรู้เป็นวิทยาทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา
19 May 2016

GGC ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายสังฆทานหนังสือธรรมะ ให้ความรู้เป็นวิทยาทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา

GGC เริ่ม "โครงการ GGC ปันรัก...ให้นักอ่าน" ร่วมกับสำนักพิมพ์แจ่มใส มอบหนังสือจรรโลงใจแด่ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง
16 May 2016

GGC เริ่ม "โครงการ GGC ปันรัก...ให้นักอ่าน" ร่วมกับสำนักพิมพ์แจ่มใส มอบหนังสือจรรโลงใจแด่ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง

GGC รับรางวัลธงขาวดาวเขียว ประจำปี 2558 ยึดมั่นการดำเนินงานด้วยความปลอดภัยพร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน
18 March 2016

GGC รับรางวัลธงขาวดาวเขียว ประจำปี 2558 ยึดมั่นการดำเนินงานด้วยความปลอดภัยพร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน

GGC จับมือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะกก จัดทำปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหาร ลดขยะ เพิ่มรายได้ ยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม
16 March 2016

GGC จับมือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะกก จัดทำปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหาร ลดขยะ เพิ่มรายได้ ยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม

GGC ร่วมบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ใน "รายการคนไทยไม่ทิ้งกัน" นำเสนอประโยชน์แห่งกลีเซอรีน สู่ LUFFALA สบู่คุณภาพจากภูมิปัญญาชาวระยอง
29 February 2016

GGC ร่วมบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ใน "รายการคนไทยไม่ทิ้งกัน" นำเสนอประโยชน์แห่งกลีเซอรีน สู่ LUFFALA สบู่คุณภาพจากภูมิปัญญาชาวระยอง

GGC จับมือกลุ่ม PTTGC และกลุ่ม ปตท. ร่วมสืบสานงานบุญข้าวหลาม
25 February 2016

GGC จับมือกลุ่ม PTTGC และกลุ่ม ปตท. ร่วมสืบสานงานบุญข้าวหลาม

GGC รับรางวัลสถานประกอบการฮาลาลดีเด่น จังหวัดระยอง ประจำปี 2558
18 February 2016

GGC รับรางวัลสถานประกอบการฮาลาลดีเด่น จังหวัดระยอง ประจำปี 2558