GGC ร่วมกับ GC Group ปลูกป่าช่วยกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ 25 ไร่

13 พฤษภาคม 2565

20220513-185642-1.jpg

เมื่อเช้าวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง GC Group ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน 200 ต้น ใน "โครงการปลูกป่าช่วยกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ 25 ไร่" เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการก้าวสู่ NET ZERO ลดคาร์บอนไดออกไซด์ ในปี พ.ศ. 2593 มุ่งสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืน ณ GC Chemical Experience CampusK จังหวัดระยอง