GGC ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2566 เพื่อจัดสร้างองค์พระพิฆเนศวร และบำรุงการศึกษา

13 มกราคม 2566

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 บริษัทโกลบอลกรีนเคมิคอล (มหาชน) หรือ GGC ร่วมกับจังหวัดระยอง ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด และกลุ่ม GC ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดหนองแฟบ (ทักขิณาราม) ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีนายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

งานทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงศาสนา และสืบสานประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน โดยปัจจัยที่ รวบรวมได้จะนำไปสมทบทุนสร้างองค์พระพิฆเนศวร องค์มหาเทพที่ผู้คนทั่วโลกให้ความศรัทธา และเคารพบูชา และสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนวัดหนองแฟบ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ชุมชน ซึ่งมียอดบริจาคร่วมทำบุญรวม 20,713,362 บาท