GGC สานเสวนา ผู้บริหารพบชุมชน ประจำปี 2566

29 กันยายน 2566

(วันที่ 28 กันยายน 2566) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC จัดโครงการสานเสวนา ผู้บริหารพบชุมชน ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จากหน่วยงาน G-CC OE-EM OE-OP-P1 OE-PT-PT1 OE-OE-QSE และ G-HC-PA เข้าร่วมสานเสวนากับชุมชน ณ ศาลาเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ชุมชนเนินสำเหร่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การรายงานมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงงานให้ชุมชมได้รับทราบและเข้าใจมากยิ่งขึ้น