กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและโภชนเภสัช

หน่วยงานการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์เคมีกลุ่มพิเศษ เป็นผู้นำด้านการสรรหาและจัดจำหน่ายวัตถุดิบและส่วนผสมอาหาร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม (Beverage) ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมและทดแทนนม (Dairy & Non- Diary) ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (Culinary & Savory) ขนมหวาน & เบเกอรี่ (Confectionary & Bakery) และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและโภชนาการ (Nutraceutical)

เราให้บริการด้านการจัดหาวัตถุดิบในแบบที่ลูกค้าต้องการเพื่อประโยชน์สูงสุด รวมถึงการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์และการจัดเก็บคลังสินค้า เรามุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าและความต้องการของตลาดเป็นหลัก เพื่อช่วยผลักดันให้ธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จสูงสุด