GGC ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายสังฆทานหนังสือธรรมะ ให้ความรู้เป็นวิทยาทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา
19 พฤษภาคม 2559

GGC ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายสังฆทานหนังสือธรรมะ ให้ความรู้เป็นวิทยาทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา

GGC เริ่ม "โครงการ GGC ปันรัก...ให้นักอ่าน" ร่วมกับสำนักพิมพ์แจ่มใส มอบหนังสือจรรโลงใจแด่ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง
16 พฤษภาคม 2559

GGC เริ่ม "โครงการ GGC ปันรัก...ให้นักอ่าน" ร่วมกับสำนักพิมพ์แจ่มใส มอบหนังสือจรรโลงใจแด่ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง

GGC รับรางวัลธงขาวดาวเขียว ประจำปี 2558 ยึดมั่นการดำเนินงานด้วยความปลอดภัยพร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน
18 มีนาคม 2559

GGC รับรางวัลธงขาวดาวเขียว ประจำปี 2558 ยึดมั่นการดำเนินงานด้วยความปลอดภัยพร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน

GGC จับมือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะกก จัดทำปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหาร ลดขยะ เพิ่มรายได้ ยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม
16 มีนาคม 2559

GGC จับมือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะกก จัดทำปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหาร ลดขยะ เพิ่มรายได้ ยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม

GGC ร่วมบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ใน "รายการคนไทยไม่ทิ้งกัน" นำเสนอประโยชน์แห่งกลีเซอรีน สู่ LUFFALA สบู่คุณภาพจากภูมิปัญญาชาวระยอง
29 กุมภาพันธ์ 2559

GGC ร่วมบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ใน "รายการคนไทยไม่ทิ้งกัน" นำเสนอประโยชน์แห่งกลีเซอรีน สู่ LUFFALA สบู่คุณภาพจากภูมิปัญญาชาวระยอง

GGC จับมือกลุ่ม PTTGC และกลุ่ม ปตท. ร่วมสืบสานงานบุญข้าวหลาม
25 กุมภาพันธ์ 2559

GGC จับมือกลุ่ม PTTGC และกลุ่ม ปตท. ร่วมสืบสานงานบุญข้าวหลาม

GGC รับรางวัลสถานประกอบการฮาลาลดีเด่น จังหวัดระยอง ประจำปี 2558
18 กุมภาพันธ์ 2559

GGC รับรางวัลสถานประกอบการฮาลาลดีเด่น จังหวัดระยอง ประจำปี 2558

TOL เปิดบ้านต่อนรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อการศึกษา พัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย
16 กุมภาพันธ์ 2559

TOL เปิดบ้านต่อนรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อการศึกษา พัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย

TOL ร่วมงานทำบุญข้าวหลาม ประจำปี 2559 เชื่อมสัมพันธ์ชุมชนรอบโรงงาน สืบสานประเพณีของดีเมืองระยอง
16 กุมภาพันธ์ 2559

TOL ร่วมงานทำบุญข้าวหลาม ประจำปี 2559 เชื่อมสัมพันธ์ชุมชนรอบโรงงาน สืบสานประเพณีของดีเมืองระยอง