เกี่ยวกับเรา

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เดิมคือ บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่ม พีทีทีโกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เป็นผู้บุกเบิกด้านการผลิตผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมี ในประเทศไทย

 

ภายใต้วิสัยทัศน์แห่งการเป็นผู้นำของโอลีโอเคมีในตลาดโลก พร้อมกับการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจปลายน้ำที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรให้กับประเทศ อย่างเช่น อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สารลดแรงตึงผิว (Surfactants) ตลอดจนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ของประเทศ

กรกฎาคม

2548

ก่อตั้งบริษัท

72.29%

ถือหุ้นโดย
PTTGC
ผู้ผลิต
โอลีโอเคมี
อันดับ 1 ของประเทศไทย

เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม

เราพร้อมที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ เมทิลเอสเทอร์ แฟตตี้แอลกอฮอล์ และกลีเซอรีน คุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย
และระบบควบคุมคุณภาพอันยอดเยี่ยม

 •  
  เมทิลเอสเทอร์
  ใช้เป็นเคมีภัณฑ์ทดแทน ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ในอนาคต +
  เมทิลเอสเทอร์
 •  
  แฟตตี้แอลกอฮอล์
  ใช้ในอุตสาหกรรมยา เครื่องสาอาง และอนามัยส่วนบุคคล +
  แฟตตี้แอลกอฮอล์
 •  
  กลีเซอรีน
  ใช้ในด้านเภสัชกรรมและการแพทย์ รวมถึงเป็น ... +
  กลีเซอรีน

ข่าวกิจกรรมของบริษัท

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

วีดีโอ

GGC มาทำความรู้จักฝุ่น PM2.5

  ชมวิดีโอ

ENVIICO ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำจาก GGC สำหรับสถานีบริการน้ำมัน ปตท.

  ชมวิดีโอ

VDO เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Enviico : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำมิติใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  ชมวิดีโอ

ภาพรวมโรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 ของ GGC

  ชมวิดีโอ

มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมของ GGC

  ชมวิดีโอ

Bioeconomy VDO Presentation

  ชมวิดีโอ

GGC Corporate VDO

  ชมวิดีโอ

GGC มาทำความรู้จักฝุ่น PM2.5

  ชมวิดีโอ

ENVIICO ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำจาก GGC สำหรับสถานีบริการน้ำมัน ปตท.

  ชมวิดีโอ

VDO เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Enviico : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำมิติใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  ชมวิดีโอ

ภาพรวมโรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 ของ GGC

  ชมวิดีโอ

มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมของ GGC

  ชมวิดีโอ

Bioeconomy VDO Presentation

  ชมวิดีโอ

GGC Corporate VDO

  ชมวิดีโอ
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) : เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2558-7300
โทรสาร: +66 (0) 2558-7301