เกี่ยวกับเรา

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เดิมคือ บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่ม พีทีทีโกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เป็นผู้บุกเบิกด้านการผลิตผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมี ในประเทศไทย

 

ภายใต้วิสัยทัศน์แห่งการเป็นผู้นำของโอลีโอเคมีในตลาดโลก พร้อมกับการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจปลายน้ำที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรให้กับประเทศ อย่างเช่น อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สารลดแรงตึงผิว (Surfactants) ตลอดจนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ของประเทศ

กรกฎาคม

2548

ก่อตั้งบริษัท

72.29%

ถือหุ้นโดย
PTTGC
ผู้ผลิต
โอลีโอเคมี
อันดับ 1 ของประเทศไทย

เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม

เราพร้อมที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ เมทิลเอสเทอร์ แฟตตี้แอลกอฮอล์ และกลีเซอรีน คุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย
และระบบควบคุมคุณภาพอันยอดเยี่ยม

 •  
  เมทิลเอสเทอร์
  ใช้เป็นเคมีภัณฑ์ทดแทน ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ในอนาคต +
  เมทิลเอสเทอร์
 •  
  แฟตตี้แอลกอฮอล์
  ใช้ในอุตสาหกรรมยา เครื่องสาอาง และอนามัยส่วนบุคคล +
  แฟตตี้แอลกอฮอล์
 •  
  กลีเซอรีน
  ใช้ในด้านเภสัชกรรมและการแพทย์ รวมถึงเป็น ... +
  กลีเซอรีน

ข่าวกิจกรรมของบริษัท

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

วีดีโอ

GGC Press Conference "Vision and Our Strategy"

  ชมวิดีโอ

GGC มาทำความรู้จักฝุ่น PM2.5 (ตอนที่1)

  ชมวิดีโอ

GGC การดำเนินโครงการ Green Heart Project ลดฝุ่น PM 2.5 (ตอนที่ 2)

  ชมวิดีโอ

GGC มาทำความรู้จักฝุ่น PM2.5

  ชมวิดีโอ

ENVIICO ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำจาก GGC สำหรับสถานีบริการน้ำมัน ปตท.

  ชมวิดีโอ

VDO เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Enviico : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำมิติใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  ชมวิดีโอ

ภาพรวมโรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 ของ GGC

  ชมวิดีโอ

GGC Press Conference "Vision and Our Strategy"

  ชมวิดีโอ

GGC มาทำความรู้จักฝุ่น PM2.5 (ตอนที่1)

  ชมวิดีโอ

GGC การดำเนินโครงการ Green Heart Project ลดฝุ่น PM 2.5 (ตอนที่ 2)

  ชมวิดีโอ

GGC มาทำความรู้จักฝุ่น PM2.5

  ชมวิดีโอ

ENVIICO ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำจาก GGC สำหรับสถานีบริการน้ำมัน ปตท.

  ชมวิดีโอ

VDO เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Enviico : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำมิติใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  ชมวิดีโอ

ภาพรวมโรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 ของ GGC

  ชมวิดีโอ
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) : เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2558-7300
โทรสาร: +66 (0) 2558-7301