GGC จัด Analyst Meeting Q3 พร้อมร่วม SET Opportunity Day ชูประเด็นกำไรเพิ่ม เร่งเดินเครื่องโครงการใหม่
09 พฤศจิกายน 2561

GGC จัด Analyst Meeting Q3 พร้อมร่วม SET Opportunity Day ชูประเด็นกำไรเพิ่ม เร่งเดินเครื่องโครงการใหม่

GGC ร่วมงานบุญ "กฐินกลุ่ม GC ปี 2561" รวมพลังสามัคคี สืบสานประเพณี เป็นสมาชิกที่ดีของเมืองระยอง
07 พฤศจิกายน 2561

GGC ร่วมงานบุญ "กฐินกลุ่ม GC ปี 2561" รวมพลังสามัคคี สืบสานประเพณี เป็นสมาชิกที่ดีของเมืองระยอง

GGC ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบ 2 ปีวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่เก้า
12 ตุลาคม 2561

GGC ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบ 2 ปีวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่เก้า

GGC รับรางวัล ECO Factory ประจำปี 2561 ย้ำการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งแวดล้อม
27 กันยายน 2561

GGC รับรางวัล ECO Factory ประจำปี 2561 ย้ำการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งแวดล้อม

GGC ร่วมแสดงความยินดี ผู้ว่าการ กนอ.ท่านใหม่
24 กันยายน 2561

GGC ร่วมแสดงความยินดี ผู้ว่าการ กนอ.ท่านใหม่

GGC รับเกียรติบัตร Carbon Footprint Reduction รักษ์สิ่งแวดล้อมแบบจริงจัง รวมพลังลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง
19 กันยายน 2561

GGC รับเกียรติบัตร Carbon Footprint Reduction รักษ์สิ่งแวดล้อมแบบจริงจัง รวมพลังลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง

GGC จัดอบรมบริหารความเสี่ยงแบบเข้มข้น เริ่มจากคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อยอดสู่ทุกระดับในองค์กร
12 กันยายน 2561

GGC จัดอบรมบริหารความเสี่ยงแบบเข้มข้น เริ่มจากคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อยอดสู่ทุกระดับในองค์กร

GGC ปลอดอุบัติภัย ไร้เหตุขัดข้อง Shutdown 2018 ปิดท้ายงานฉลองด้วย Big Cleaning Day
07 กันยายน 2561

GGC ปลอดอุบัติภัย ไร้เหตุขัดข้อง Shutdown 2018 ปิดท้ายงานฉลองด้วย Big Cleaning Day

GGC ร่วมแสดงความยินดี CEO ปตท.คนล่าสุด
31 สิงหาคม 2561

GGC ร่วมแสดงความยินดี CEO ปตท.คนล่าสุด