GGC ร่วมงาน Thailand Focus 2018 ระดมสมอง มองหาโอกาสการลงทุน หนุนแนวคิด The Future is Now
30 สิงหาคม 2561

GGC ร่วมงาน Thailand Focus 2018 ระดมสมอง มองหาโอกาสการลงทุน หนุนแนวคิด The Future is Now

GGC รับรางวัล 3Rs Awards เป็นปีแรก เดินหน้าธุรกิจควบคู่แนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อม
29 สิงหาคม 2561

GGC รับรางวัล 3Rs Awards เป็นปีแรก เดินหน้าธุรกิจควบคู่แนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อม

GGC รวมพล ผู้บริหาร พนักงานร่วมงาน PTT Group CG Day 2018 ย้ำยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี พัฒนาองค์กร GGC กล้า เก่ง ดี เต็มศักยภาพ
24 สิงหาคม 2561

GGC รวมพล ผู้บริหาร พนักงานร่วมงาน PTT Group CG Day 2018 ย้ำยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี พัฒนาองค์กร GGC กล้า เก่ง ดี เต็มศักยภาพ

GGC คว้ารางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานติดต่อกันเป็นปีที่ 5 เดินหน้ารักษาคุณภาพทุกมิติ
23 สิงหาคม 2561

GGC คว้ารางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานติดต่อกันเป็นปีที่ 5 เดินหน้ารักษาคุณภาพทุกมิติ

GGC จับมือ Chepolis ฟินแลนด์ ใช้เทคโนโลยีเฉพาะทาง สร้างมูลค่าเพิ่มชานอ้อยเหลือใช้ พัฒนา NBC เฟส 2 ให้ก้าวไกลสู่ขั้นสุด
22 สิงหาคม 2561

GGC จับมือ Chepolis ฟินแลนด์ ใช้เทคโนโลยีเฉพาะทาง สร้างมูลค่าเพิ่มชานอ้อยเหลือใช้ พัฒนา NBC เฟส 2 ให้ก้าวไกลสู่ขั้นสุด

GGC รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ปี 2561 ตอกย้ำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินธุรกิจด้วยค่านิยมเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
17 สิงหาคม 2561

GGC รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ปี 2561 ตอกย้ำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินธุรกิจด้วยค่านิยมเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

MD GGC นำทัพ จัด Analyst Meeting ไตรมาสที่ 2/2561 ย้ำความพร้อมโรงงานใหม่ เดินเครื่องได้เต็มศักยภาพ
16 สิงหาคม 2561

MD GGC นำทัพ จัด Analyst Meeting ไตรมาสที่ 2/2561 ย้ำความพร้อมโรงงานใหม่ เดินเครื่องได้เต็มศักยภาพ

บอร์ด GGC เผยแผนกลยุทธ์ตลอดทศวรรษ เร่งรัดพัฒนาและขยาย สร้างเครือข่ายธุรกิจ ย้ำเป็นเลิศ เป็นมิตรอย่างยั่งยืน
21 กรกฎาคม 2561

บอร์ด GGC เผยแผนกลยุทธ์ตลอดทศวรรษ เร่งรัดพัฒนาและขยาย สร้างเครือข่ายธุรกิจ ย้ำเป็นเลิศ เป็นมิตรอย่างยั่งยืน

รมว.อุตสาหกรรมมอบหมาย รมช. เข้าพบเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ร่วมกับ GGC ยืนแผนผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ต่อยอดแนวคิดผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมของ 2 ประเทศ
20 กรกฎาคม 2561

รมว.อุตสาหกรรมมอบหมาย รมช. เข้าพบเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ร่วมกับ GGC ยืนแผนผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ต่อยอดแนวคิดผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมของ 2 ประเทศ